ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI
Kastro Kablo zayıf akım kabloları üretirken;

Kalite Yönetim Sistemi
Yenilikçi yaklaşımları ile geleceğin teknolojisini üreten öncü bir firma olmayı hedefler. Tüm süreçleri ile kabiliyetleri çerçevesinde müşteri memnuniyeti sağlamak için hedefleri doğrultusunda süreçlerini planlayıp gözden geçirir ve sürekli iyileşme çalışmaları yürütür.

Çevre Yönetim Sistemi
Faaliyetlerini yürütürken çevreye karşı duyarlıdır.
Üretimin ilk aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar her adımda çevresel performansını kontrol eder ve geliştirir.

İSG Yönetim Sistemi
Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla ISO 45001:2018 sistematiğiyle faaliyetlerini sürdürür.
İş sağlığı ve güvenliği yasal gereklilikleri ışığında risklerin ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi çalışmalarını planlar ve yürütür.
 
Sosyal Sorumluluk
Kişilerin hak ve özgürlüklerine saygı gösterir, korur ve destekler. Irk, din, dil, cinsiyet, milliyet, siyasi düşünce ayrımı yapılamaz.
Tarafları ile olan tüm ilişkilerinde dürüstlüğü, şeffaflığı ve doğruluğu esas almaktadır.
Kastro Kablo San. Tic. A.Ş.
Çerkezköy O.S.B Karağaç Mah. Fatih Bulvarı No: 30 /J
Kapaklı / Tekirdağ - TÜRKİYE
Tel.: 0282 - 758 23 24 (pbx)
Bizi Takip Edin